Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem
Błąd
  • Product 70 unavailable
  • Product 71 unavailable

To Lubię!

To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa VI

Podręcznik proponuje wiele tekstów skoncentrowanych wokół podstawowej w naszej kulturze figury ludzkiego losu - homo viator - człowiek w drodze. Dominują dwa ujęcia: człowiek jako wygnaniec z raju i człowiek w dążeniu do doskonałości. Więcej...

To lubię! - Ćwiczenia językowe. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa VI

Uczniom klasy szóstej stawiamy znacznie poważniejsze zadania. Na tym etapie wyraźny nacisk kładziemy na realizację funkcji poznawczej i stąd coraz częstsze pojawianie się refleksji o języku. Więcej...


To lubię! - program nauczania języka polskiego w klasach IV - VI w zreformowanej szkole podstawowej

Program To lubię! dla klas IV - VI jest odpowiedzią na wyzwanie chwili obecnej, ale zakłada też przygotowanie dzieci, na ile to można przewidzieć, do świadomej, wartościowej aktywności na kolejnych etapach kształcenia i aktywności kulturowej potem, gdy mł Więcej...

To lubię! - Książka nauczyciela. Klasa V

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...

Na piątkę! Jak opracowywać sprawdziany? Tworzenie własnego tekstu. Czytanie ze zrozumieniem. Kl.V

Niniejszy zeszyt zawiera propozycje sprawdzianów dla klasy V szkoły podstawowej. Więcej...

To lubię! - Książka nauczyciela. Klasa VI

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...

Na piątkę! Jak opracowywać sprawdziany? Tworzenie własnego tekstu. Czytanie ze zrozumieniem. Kl.VI

Niniejszy zeszyt zawiera propozycje sprawdzianów dla klasy VI szkoły podstawowej. Więcej...

Sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego i ortografii. Klasa VI

Książka jest propozycją sprawdzianów dla klasy VI szkoły podstawowej, skierowaną do nauczycieli i uczniów przygotowujących się do sprawdzianów zewnętrznych. Więcej...

To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego Książka ucznia. Klasa I gimnazjum

W pierwszej klasie gimnazjum układ problematyki odpowiada tym potrzebom uczniów, które wynikają z obserwacji, że świat nie jest doskonały. Podręcznik ukazuje szansę ocalenia poprzez sztukę i miłość. Więcej...

To lubię! - Ćwiczenia językowe. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa I gimnazjum

W pierwszej klasie gimnazjum największy nacisk kładziemy na akty mowy, wypowiedzi, teksty, które realizują funkcję impresywną, nakłaniającą. Więcej...

To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego Książka ucznia. Klasa II gimnazjum

W klasie drugiej gimnazjum, mówiąc o labiryncie, pokazujemy, jak człowiek jest uwikłany w świat i własną naturę. Uczniowie w tym wieku przeżywają okres buntu. Więcej...

To lubię! - Ćwiczenia językowe. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa II gimnazjum

W klasie drugiej gimnazjum organizujemy pracę nad tekstem realizującym różne funkcje: informacyjną, wartościującą, perswazyjną. Więcej...

To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego Książka ucznia. Klasa III gimnazjum

W klasie trzeciej gimnazjum problematyka rozważań koncentruje się wokół trzech tekstów literatury: Don Juana, Fausta i Hamleta. Więcej...

To lubię! - Ćwiczenia językowe. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa III gimnazjum

W klasie trzeciej gimnazjum szczególną uwagę uczniów kierujemy na rozpoznawanie i wyrażanie różnych intencji oraz sposoby manipulowania odbiorcą w różnych tekstach. Doskonalimy poznane wcześniej formy wypowiedzi ustnej i pisemnej. Więcej...


To lubię! - program nauczania w klasach I - III gimnazjum

To lubię! Program nauczania języka polskiego dla klas I - III gimnazjum stanowi kontynuację To lubię! Więcej...

To lubię! Wynikowe plany pracy. Klasy 1-3 gimnazjum. Cele, działania, materiał

Wynikowe plany pracy dla klas 1-3 gimnazjum podsuwają nauczycielom języka polskiego gotowe, innowacyjne rozwiązania lekcyjne. Pomagają tym samym w szybszym i bardziej skutecznym przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych. Więcej...

To lubię! - Książka nauczyciela. Klasa I gimnazjum

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...

Sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego oraz umiejętności ortograficznych do To lubię!. Klasa I gimnazjum

Grażyna Jańczyk opracowała sprawdziany do każdej klasy dla uczniów pracujących w oparciu o program To lubię!. Więcej...

To lubię! - Książka nauczyciela. Klasa II gimnazjum

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...

Sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego oraz umiejętności ortograficznych do To lubię!. Klasa II gimnazjum

Grażyna Jańczyk opracowała sprawdziany do każdej klasy dla uczniów pracujących w oparciu o program To lubię!. Więcej...

To lubię! - Książka nauczyciela. Klasa III gimnazjum

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...

Sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego oraz umiejętności ortograficznych do To lubię!. Klasa III gimnazjum

Grażyna Jańczyk opracowała sprawdziany do każdej klasy dla uczniów pracujących w oparciu o program To lubię!. Więcej...


To lubię! Kształcenie kulturowo-literackie. Klasa III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Podręcznik do trzeciej klasy składa się z pięciu rozdziałów, w których zamieszczone są rozmaite utwory z zakresu literatury polskiej i światowej – w całości lub w starannie wybranych fragmentach – oraz arcydzieła malarstwa. Więcej...

To lubię! Kształcenie językowe. Klasa III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Podręcznik ten, to ostatni z opracowanego przez zespół dr Z.A. Kłakówny dziewięcioletniego cyklu książek szkolnych. Więcej...


To lubię! Program nauczania języka polskiego w klasach I-III liceum profilowanego.

Program stanowi kontynuację To lubię! Program nauczania języka polskiego dla klas I-III gimnazjum oraz 4-6 szkoły podstawowej. Więcej...

Nowa matura bez korepetycji. Zadania do pracy z tekstem. Część 1

Proponujemy Państwu zbiór zadań, który pozwoli skutecznie przygotować uczniów do nowej matury z języka polskiego. Więcej...

Nowa matura bez korepetycji. Zadania do pracy z tekstem. Część 2.

Książka pozwala skutecznie przygotować się do nowej matury z języka polskiego. Więcej...

Nowa matura bez korepetycji. Zadania do pracy z tekstem. Część 3

Zbiór zadań skutecznie przygotowuje uczniów do nowej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Więcej...

To lubię! Plan pracy. Klasa II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Plan pracy jest indywidualną propozycją pracy z podręcznikami To lubię! w klasie II liceum. Został opracowany przez współautora podręcznika, a zarazem nauczyciela w jednym z krakowskich liceów. Więcej...

To lubię! Ksiązka nauczyciela. Klasa III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...