Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

To Lubię!

To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego Książka ucznia. Klasa I gimnazjum

W pierwszej klasie gimnazjum układ problematyki odpowiada tym potrzebom uczniów, które wynikają z obserwacji, że świat nie jest doskonały. Podręcznik ukazuje szansę ocalenia poprzez sztukę i miłość. Więcej...

To lubię! - Ćwiczenia językowe. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa I gimnazjum

W pierwszej klasie gimnazjum największy nacisk kładziemy na akty mowy, wypowiedzi, teksty, które realizują funkcję impresywną, nakłaniającą. Więcej...

To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego Książka ucznia. Klasa II gimnazjum

W klasie drugiej gimnazjum, mówiąc o labiryncie, pokazujemy, jak człowiek jest uwikłany w świat i własną naturę. Uczniowie w tym wieku przeżywają okres buntu. Więcej...

To lubię! - Ćwiczenia językowe. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa II gimnazjum

W klasie drugiej gimnazjum organizujemy pracę nad tekstem realizującym różne funkcje: informacyjną, wartościującą, perswazyjną. Więcej...

To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego Książka ucznia. Klasa III gimnazjum

W klasie trzeciej gimnazjum problematyka rozważań koncentruje się wokół trzech tekstów literatury: Don Juana, Fausta i Hamleta. Więcej...

To lubię! - Ćwiczenia językowe. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa III gimnazjum

W klasie trzeciej gimnazjum szczególną uwagę uczniów kierujemy na rozpoznawanie i wyrażanie różnych intencji oraz sposoby manipulowania odbiorcą w różnych tekstach. Doskonalimy poznane wcześniej formy wypowiedzi ustnej i pisemnej. Więcej...

Sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego i ortografii. Klasa VI

Książka jest propozycją sprawdzianów dla klasy VI szkoły podstawowej, skierowaną do nauczycieli i uczniów przygotowujących się do sprawdzianów zewnętrznych. Więcej...

To lubię! - program nauczania w klasach I - III gimnazjum

To lubię! Program nauczania języka polskiego dla klas I - III gimnazjum stanowi kontynuację To lubię! Więcej...

To lubię! Wynikowe plany pracy. Klasy 1-3 gimnazjum. Cele, działania, materiał

Wynikowe plany pracy dla klas 1-3 gimnazjum podsuwają nauczycielom języka polskiego gotowe, innowacyjne rozwiązania lekcyjne. Pomagają tym samym w szybszym i bardziej skutecznym przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych. Więcej...

To lubię! - Książka nauczyciela. Klasa I gimnazjum

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...

Sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego oraz umiejętności ortograficznych do To lubię!. Klasa I gimnazjum

Grażyna Jańczyk opracowała sprawdziany do każdej klasy dla uczniów pracujących w oparciu o program To lubię!. Więcej...

To lubię! - Książka nauczyciela. Klasa II gimnazjum

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...

Sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego oraz umiejętności ortograficznych do To lubię!. Klasa II gimnazjum

Grażyna Jańczyk opracowała sprawdziany do każdej klasy dla uczniów pracujących w oparciu o program To lubię!. Więcej...

To lubię! - Książka nauczyciela. Klasa III gimnazjum

Wszystkie książki nauczyciela, które towarzyszą To lubię!, w założeniu mają rozdzielenie języków - innym językiem mówi się do uczniów w ich podręcznikach, innym w poradniku dla nauczycieli. Więcej...

Sprawdziany umiejętności z kształcenia językowego oraz umiejętności ortograficznych do To lubię!. Klasa III gimnazjum

Grażyna Jańczyk opracowała sprawdziany do każdej klasy dla uczniów pracujących w oparciu o program To lubię!. Więcej...